Kalendarium

Środa, 2018-12-12

Imieniny: Ady, Aleksandra

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 287273
  • Do końca roku: 19 dni
  • Do wakacji: 191 dni

PRZEDSZKOLE Z BAJKOWEJ MIEJSCOWOŚCI

„ Wszystko dać dzieciom z siebie,

by piękne dzieciństwo miały,

by mądrość , dobro i miłość,

niosły kiedyś w świat cały”

 

 

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie mieści się w wolnostojącym budynku przy ul. Słupskiej 15.Teren wokół przedszkola jest ogrodzony. Dogodna lokalizacja budynku stwarza bezpieczne , optymalne warunki dla pobytu dzieci. Od 1 września 2003 roku stanowisko dyrektora objęła Zdzisława Belon i sprawuje tę funkcję do chwili obecnej.

 Przedszkole jest cztero- oddziałowe : są dwa oddziały sześciolatków, jeden pięciolatków oraz jeden oddział trzy-czterolatków. Placówka posiada 4 sale dydaktyczne, blok kuchenny oraz gabinet lekarski. Obecnie w gabinecie lekarskim odbywają się dwa razy w tygodniu zajęcia logopedyczne dla dzieci z całej Gminy. W placówce zatrudnionych jest 8 nauczycieli . Nauczyciele dbają o własny rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

            Przedszkole funkcjonuje 5 dni w tygodniu: od godz. 6.45 do 15.30. Głównym celem pracy przedszkola jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych.

 Oprócz zajęć dydaktycznych dzieci korzystają z zajęć: rytmiczno- tanecznych, plastycznych i sportowych.   Poza tymi zajęciami dzieci mają  kontakt z żywymi aktorami poprzez oglądanie i branie czynnego udziału w przedstawieniach i teatrzykach przeznaczonych dla najmłodszych. Ponadto Przedszkole realizuje program edukacji komputerowej KidSmart, Klub czytających przedszkoli, program edukacyjny „ Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz program własny „Poznajemy zawody", "Kolorowy Świat", "Mali badacze”, "Dbamy o zdrowie".  Przedszkole uczestniczyło w gminnej  akcji „Dokarmiamy ptaki” oraz ogólnopolskiej akcji  „Góra Grosza”  i Wielka Orkiestra Śwwiątecznej Pomocy.  Nasze Przedszkole dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnia swoje osiągnięcia. Przedszkolaki biorą udział w różnego rodzaju konkursach przedszkolnych i ogólnopolskich, osiągając wysokie miejsca i wyróżnienia. Każdego roku 5-6 latki prezentują swoje umiejętności taneczne na Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie a także na wszystkich uroczystościach przedszkolnych z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

Przedszkole współpracuje z organem nadzorującym , organem prowadzącym Radą Rodziców, rodzicami oraz z lokalnymi instytucjami.

            Przedszkolaki wspólnie z rodzicami organizują imprezy dla środowiska lokalnego.

Wszelkie osiągnięcia i wydarzenia z życia przedszkola dokumentowane  są w  kronikach oraz na stronie internetowej przedszkola.

Przedszkole ma swój hymn, motto, grupy swoje nazwy i odpowiednio dobrane stroje reprezentacyjne.

Wspólnym celem dyrekcji i nauczycieli przedszkola jest zaprezentowanie go w taki sposób, aby wszyscy odwiedzający Przedszkole wyszli z przekonaniem , że jest to Przedszkole marzeń.

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie spełnia poza swoją działalnością statutową- funkcją placówki oświatowej, niemniej ważną rolę środowiskową. Jest miejscem krzewienia i podtrzymywania kultury i tradycji regionalnej. To przekłada się na ustawiczne promowanie żywego słowa, czytelnictwa obcowania z literaturą, umiejętnościami poszukiwania wiedzy w Internecie, kształtowania pozytywnych postaw i zachowań oraz budowania odpowiedzialności wśród dzieci.

 Przedszkole oferuje:

- szeroki wachlarz zajęć i zabaw rozwijających twórczą aktywność dziecka,

- spotkania z ciekawymi ludźmi,

- zajęcia rytmiczne,

- spacery edukacyjne,

- spektakle teatralne,

- zajęcia biblioteczne,

- kameralne koncerty edukacyjne z udziałem artystów z Filharmonii Świętokrzyskiej,

- wycieczki

Corocznie placówka organizuje uroczystości przedszkolne zgodnie z opracowanym harmonogramem tzn.:
- Pasowanie na przedszkolaka,

- Spotkanie z Mikołajem,

- Uroczysta wigilia z jasełkami,

- Zabawa karnawałowa,

- Powitanie wiosny,

- Dzień Służby Zdrowia,

- Dzień Teatru,

- Dzień Bibliotekarza i Biblioteki,

- Święto Rodziny,

- Dzień Dziecka,

- Uroczyste pożegnanie przedszkola.

Wzbogacenie procesu dydaktycznego odbywa się poprzez realizację dodatkowych programów edukacyjnych.

 Jednym z programów realizowanych w placówce jest program nauczania przedszkolnego  KidSmart. Ma on na celu wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych we wczesnym stadium nauczania. Przez interakcje z komputerem dzieci uczą się rozwiązywać problemy, podejmować decyzje samodzielnie i wspólnie z innymi dziećmi. Mówione polecenia pozwalają samodzielnie pracować przedszkolakom zarówno czytającym, jak i tym, które jeszcze nie potrafią czytać. Używając komputera jako narzędzia, dzieci uczą się, bawią i tworzą, zdobywając konkretne umiejętności. Pakiet składa się z 6 programów, a każdy program zawiera cztery moduły. Wszystkie programy mogą być wykorzystywane jako element procesu dydaktycznego.

Kolejnym programem, który realizujemy jest program profilaktyki antynikotynowej „ Czyste powietrze wokół nas”. W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również  z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe zwyczaje osób palących.

W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” nasze przedszkole należy do Klubu Czytających Przedszkoli. Priorytetem tego programu jest zainteresowanie dziecka słowem pisanym, rozbudzanie jego wyobraźni, otworzenie nowych dróg dla poszukiwania pierwszych wartości. Dzięki nim dzieci uczą się mowy ojczystej, wzbogacają zasób słownictwa, sposobu wyrażania myśli i uczuć, zdobywają wiele ciekawych informacji, które zadziwiają i fascynują. Bajki i baśnie czytają nie tylko nauczycielki w przedszkolu ale również zaproszeni goście, rodzice, przedstawiciele władz samorządowych. W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta dzieciom” zorganizowany został konkurs plastyczny „ Poczytaj mi mamo, tato…”, który polegał na tym, że dzieci ilustrowały różnorodną techniką plastyczną bajki, które w domu czytali im rodzice. Odbyła się również inscenizacja bajki pt. „Królewna Śnieżka” .

Książka spośród wielu przedmiotów jakie nas otaczają jest jednym, który wprowadza w inny świat- świat tajemnicy, fikcji i języka.

            Kolejnym programem jaki realizuje placówka jest program edukacji europejskiej „WITAJ EUROPO W NASZYM PRZEDSZKOLU”. Jest on skierowany do dzieci sześcioletnich. Ma  na celu wprowadzenie podstawowej wiedzy o Unii Europejskiej, pogłębianie postawy szacunku i przywiązania do własnego państwa, a zarazem szacunku i tolerancji dla innych państw i  ich kultur. W ramach realizacji  programu został zorganizowany konkurs na najlepszą potrawę europejską.

            Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów wychowania dzieci. Daje możliwości spontanicznej zabawy z rówieśnikami, oderwania od rzeczywistości. Program „Edukacja teatralna w przedszkolu” to cykl zajęć dotyczących tworzenia widowiska teatralnego, w ramach którego odbył się „Wieczór poezji i piosenki jesiennej”. Podczas tego kameralnego spotkania dzieci „malowały jesień” nie tylko słowem, ale też tańcem i piosenką. Tego wieczoru przedszkolaki oczarowały wszystkich umiejętnością pięknej recytacji, śpiewu, tworzeniem niezapomnianego nastroju.

            W roku szkolnym 2008/2009 realizowaliśmy projekt „Rok Przedszkolaka w Województwie Świętokrzyskim”. Dzieci z naszego przedszkola brały czynny udział w dekorowaniu choinki znajdującej się w Kuratorium Oświaty w Kielcach.  Ozdoby choinkowe zostały  wcześniej przygotowane przez naszych milusińskich. Poza tym braliśmy udział w konkursie fotograficznym „Przedszkolak w oczach nauczyciela”. Jedno ze zdjęć z naszego przedszkola zostało wybrane jako zdjęcie tygodnia i zdobyło wyróżnienie. Uczestniczyliśmy  również w konkursie plastycznym „Portret Mikołaja”.

            Przedszkole brało udział w projekcie „ Moja miejscowość, mój region. Szkolna Giełda Turystyczna Przygoda” organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonaleni nauczycieli w Kielcach. Był to program Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku 2008. W ramach tego programu przedszkolaki zaprezentowały  nasz region i naszą miejscowość w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach

            Uczestniczymy w akcji ogłoszonej na łamach miesięcznika „Bliżej Przedszkola” zatytułowanej „Przedszkolaki listy piszą”. Dwie grupy przedszkolne „Żabki” i „Krasnoludki” korespondują z 7 przedszkolami z całej Polski.

Opisujemy najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola, wysyłamy pamiątki z naszej miejscowości oraz drobne prezenty dla przedszkolaków.

            Realizujemy działania związane z programem „Kubusiowi Przyjaciele Natury” mające na celu kształtowanie wrażliwości dziecka na piękno natury. Zrealizowanie wybranych działań zapewni nam otrzymanie tytułu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”  potwierdzonego certyfikatem.

            Przedszkolaki poznają otaczający świat poprzez wycieczki krajoznawcze, które maja na celu:

-           przygotowywać dzieci do uczestnictwa i angażowania się w życie społeczne,

-          poznawać zabytki miasta i jego historię co daje w efekcie poczucie wspólnoty i patriotyzmu lokalnego,

-          poznawać świat wszystkimi zmysłami,

-          kształtować różnorodne umiejętności, nawyki, rozwijać dziecięcą wyobraźnię,

-          wytwarzać więzi emocjonalne oraz są wspaniałą formą relaksu i ciekawych zajęć.

Będąc w Jurajskim Parku Bałtowskim poznały dzieje naszej planety z przeszłości i różne gatunki zwierząt w Zwierzyńcu Bałtowskim . Największą atrakcją było oglądanie rekonstrukcji dinozaurów naturalnej wielkości.

            Nasi wychowankowie poszerzyli swoje zainteresowania florą i fauną w krakowskim ZOO oraz w Mini ZOO w Trzebicy i Kurozwękach.

Organizujemy także  wycieczki do;

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacanowie

- Powiatowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju

- Ośrodka Zdrowia w Pacanowie,

- Gminnej Biblioteki,

- Pocztę,

- Zakładu fryzjerskiego

- Europejskiego Centrum Bajki.

- Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

Poprzez udział w tych wycieczkach dzieci poznają pracę ludzi w różnych zawodach.

Każdego roku przedszkolaki prezentują swoje umiejętności taneczne na Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie.